همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

تاریخ انتشار : 1399/12/8 12:15:47 تعداد بازدید : 8006

تاثیرات نرخ بهره بر بورس و پیش بینی آن در سال 1400 - قسمت بیست و ششم پادکست کاریزما

نویسنده : آرام نظری

پادکست کاریزما - قسمت بیست و ششم - تاثیرات نرخ بهره بر بورس و پیش بینی آن در سال 1400
 مهمان: جناب آقای محمد جواد شریف زاده، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) و رئیس هیات مدیره کارگزاری تدبیرگران فردا

- نرخ بهره مهمترین متغیر در اقتصاد ایران است چون کاملا اقتصاد یک کشور را جهت دهی میکند. از طرفی حتی میتوان گفت مهمترین ابزار حکمرانی است.

- ما  نرخ بهره های مختلفی داریم. اما همه ی این نرخ بهره ها یک رجوعی دارند به نرخ بهره پایه. نرخ بهره پایه در همه اقتصاد ها قیمت پول بانک مرکزی است. این نرخ یکی
از دستوری ترین نرخ گذاری ها در اقتصاد میباشد.

- در مورد بازار سرمایه  خیلی از عوامل باعث شد که ریزشی بشه اما قطعا یکی از این عوامل افزایش نرخ بهره بود که اقتصاد ایران چاره ای جز این نداشت. این مهم به دلیل کاهش ریسک انتظاری جامعه بود. 

 

سرمایه گذاری آسان و غیر مستقیم در بورس