همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

تاریخ انتشار : 1400/3/9 11:32:21 تعداد بازدید : 92

فروش خوب اردیبهشتی کلوند

نویسنده : مریم حسینی

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) در زمینه تولید انواع کاشی و سرامیک فعالیت می نماید که در بورس اوراق بهادار در صنعت کاشی و سرامیک طبقه بندی شده است. همانطور که گفته شد موضوع اصلی فعالیت شرکت تولید انواع کاشی، ظروف چینی و سرامیکی، انواع لعاب و فرآورده های مشابه و وابسته است که محصولات آن تحت عنوان کاشی دیوار، سرامیک کف و کاشی پرسالن در 3 کارخانه تخصصی واقع در شهر صنعتی البرز قزوین صورت می پذیرد .

تولید شرکت درسال 1399به مقدار 6،739 هزارمترمربع بوده است. شرکت در اردیبهشت سال جاری 659.285 متر مربع تولید داشته، میانگین تولید 12 ماهه سال 99 به مقدار 561.655 متر مربع و در سال 98 به مقدار 603.699 متر مربع بوده است.

فروش شرکت در اردیبهشت ماه 344.858 متر مربع گزارش شده، میانگین فروش ماهانه سال 98 و 99 به ترتیب 575.140 و 630.388 متر مربع بوده است.

شرکت در اردیبهشت فروش عالی 35 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. میانگین فروش ماهانه سال 99 ، 30 میلیارد تومان بوده است. کل فروش در سال 1399 مبلغ 358 میلیون تومان بود که 77 درصد بیشتر از سال 1398 به مبلغ 212 میلیون تومان بود.

میانگین نرخ فروش اردیبهشت 107 هزار تومان به ازای هر متر مربع گزارش شده است. میانگین نرخ سال 98 و 99 به ترتیب 29 هزار و 47 هزار تومان بود.

مهم ترین نسبت های مالی شرکت به شرح زیر است.